Dwadasha Jyotirlinga Stotram Song Lyrics from the movie/album Shri Shiva Mantra Shakti released in the year 2015 starring Ravindra Sathe. The song Dwadasha Jyotirlinga Stotram was sung by Ravindra Sathe. This movie/album was directed by Ravindra Sathe. The music was given by Ravindra Sathe

Dwadasha Jyotirlinga Stotram Lyrics

Sourashtra dese visadetiramye
Jyotirmayam chandrakalavatamsam
Bhakti pradanaya kripaveteernam
Tam somanatham sharanam prapadye
Sourashtra dese visadetiramye

Shreeshaila shringe vibudhaatisange
Tulaadritungaapi muda vasantam
Tamararjunam mallikapurvamekam
Namami sansara samudrasetum
Shreeshaila shringe vibudhaatisange

Avantikayam vihitaavataram
Muktipradanaya cha sajjananam
Akala mrityoh paripakshanartha
Vande mahakalamahesuresham
Avantikayam vihitaavataram

Kaaverika narmadayoh pavitre
Samagame sajjanataranaya .
Sadaiv mandhatripuray vasantam
Omkarameesam shivamekameeday
Kaaverika narmadayoh pavitre

Poorvottare prajwalikanidhane
Sada vasantam girijasametam .
Sursuraradhitapadamangam
Shree vaidyanatham tamaham namami
Poorvottare prajwalikanidhane

Yaamye sadange nagaratiramye
Vibhushitangam vividhaischa bhogaih .
Sadbhati muktiprada meesha mekam
Shree naganatham sharanam prapadye
Yaamye sadange nagaratiramye

Mahadriparshwe cha tate ramantam
Sampoojyamanm satatam muneendreh .
Surasurairyaksha mahoragadhyaih
Kedarameesham shivamekameede
Mahadriparshwe cha tate ramantam

Sahyadrisheershe vimale vasantam
Godavari teera pavitradeshe .
Yadarshanatpatakamaashu nasham
Praayati tam tyambakameeshameede
Sahyadrisheershe vimale vasantam

Sutamraparnijalrashi yoge
Nibadhya setum vishikhairasankhyaih .
Shree ramachandrena samarpitam
Tam rameshwarakhyam niyatam namami
Sutamraparnijalrashi yoge

Yam dakinee shakineeka samaje
Nishevyamanam pishitasanaishcha .
Sadaiva bheemadipadaprasiddham
Tam shankaram bhakta hitam namami

Saananda maanandavane
Vasantamanandakandam hatapapavrindam .
Vaaranaseenathamanatha natham
Shree vishwanatham sharanam prapadye
Saananda maanandavane

Elapure ramya vishalakeshmin
Samullasantamcha jagadvarenyam .
Vande mahodaratara swabhavam
Ghrishneshwarakhyam saranam prapadye
Elapure ramya vishalakeshmin

Jyotirmaya dwaadasalingakaanam
Shivatmanamproktamidam kramena .
Stotram pathitwa manujotibhaktya
Phalam tadalokya nijam bhajechcha
Jyotirmaya dwaadasalingakaanam

Iti shree dwadash jyotirlinga
Stotram sampoornam.

Ravindra sathe, Dwadasa jyotirlinga stotram, Shiva tandava stotram, Shri dwadasha jyotirlingam mantra with lyrics, Ravindra sathe songs, Shiva stotram, Shiva, Jyotirlinga stotram, Shri dwadasha jyotirlingam mantra, Lord shiva, Dwadash jyotirlinga stotram, Shiva tandav stotra, Dwadasa jyothirlinga stotram, Dwadash jyotirling, Shri dwadasha jyotirlingam mantra by kamlesh upadhyay, 12 jyotirling stotra, Dwadash jyotirlingani, Shiv mantra, Dwadasha stotra, Shiva mantra