Ya Rasoolallahi Waqudwata Na Song Lyrics. The song Ya Rasoolallahi Waqudwata Na was sung by African Singers

Ya Rasoolallahi Waqudwata Na Lyrics

Ya Rasoolallahi Waqudwata Na
Lan Nadae-al-gharba Yudannisuna
Lan Nardaa Abadaan Dhillatana
.. Ya Rasoolallaaaah ..

Ya Rasoolallahi Waqudwata Na
Lan Nadae-al-gharba Yudannisuna
Lan Nardaa Abadaan Dhillatana
.. Ya Rasoolallaaaah ..

Sanuhakki Muqayda-ma-asina
Wanadukka Husuna 'aeadayna
Wanuzamjiru Wastagh 'aeadayna
.. Ya Rasoolallaaaah ..

Qajulu'n Qad Jamae Al'iihsana
Bil-hikimati Wa-sidi Q'izdana
Wabihi Bahara Aq'khwabana
.. Bi Rasoolillaaaah ..

Ya Rasoolallahi Waqudwata Na
Lan Nadae-al-gharba Yudannisuna
Lan Nardaa Abadaan Dhillatana
.. Ya Rasoolallaaaah ..

La Nadri Kayfa Tajarraatum
Watamadaytum Be'adaawatina
La Nadri Kayfa Tatarraqtum
.. Li Rasoolillaaaah ..

Sull-lath Aydin Bitamadiha
Qad Hafrat Qabraan Yahwiha
Fima Qad Rasmat Haadyna
.. Wa Rasoolallaaaah ..
.. Wa Rasoolallaaaah ..

Waqlooo..obun...
Waqlooo..obun...
Waqlooo..obun...

Waqloobun...abadal'n La Tansaa

Waqloobun...abadal'n La Tansaa
Man 'aslahaha Ma Fahadat Tursa'n
Sahaman Rumha'n Sayfan Qawsan
.. Li Rasoolillaaaah ..

Ya Gharba'tabiruu Bimadina
Kam Dusna Ruuws 'aeadayna
Wasanamdi Al-yawma Kamaadina
..li Rasoolillaaaah ..

Ya Gharbu' Sayastaeukum Nooru'n
Qad 'ashraq Fawqa Rawabina
Lan Yabqaa Al'iislam Sajinan
..yaa Rasoolallaaaah ..
..yaa Rasoolallaaaah ..

Share your thoughts

No Keywords